Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x

Dáhpáhusat.lundui.fi

Dáhpáhusat.lundui.fi  -siidduin gávnnat luonddufáttá dáhpáhusaid du lahka ja guhkkeleappos. Oahpásmuva fálaldahkii ja boađe mielde Suoma miellagiddevaččamus luonddudáhpáhusaide!
Dáhpáhusordnejeaddji, oahpásmuvathan vásttolaš dáhpáhusdoibmii.

Dáhpáhusat

Diŋgo RSS-deavdaga